Onze missie

“Door de lokale bevolking te laten participeren binnen projecten en activiteiten die door Al-Wali Foundation zullen worden opgezet, zal zij zich ontwikkelen tot een financieel sterkere en onafhankelijkere positie, waardoor dorpskinderen kunnen doorleren tot aan de universiteit en deze nieuwe generatie een eerlijke kans in het leven krijgt.”

Wie we zijn

Al-Wali Foundation is in 2014 opgericht om de nieuwe generatie dorpskinderen in Indonesië een gelijkwaardige kans te geven op een toekomst. Al-Wali Foundation is een nieuwe, ambitieuze organisatie die door dynamisch en menslievend handelen de vicieuze cirkel van armoede zal doorbreken. Al-Wali Foundation kenmerkt zich door het investeren in duurzame, maar liefdevolle vertrouwensrelaties met de dorpelingen alvorens projecten voor lange termijn te starten. Het draagvlak en de resultaten worden door deze relaties vergroot en daarmee ook de kans op succes. Het doel van Al-Wali Foundation is om de mensen die wij vandaag als kinderen zien, in de toekomst te kunnen begroeten als volwassenen die hun eigen plek in het leven hebben gevonden, zonder belemmerd te zijn geweest door een gebrek studie. Omdat wij niet alleen een prettige partner voor de dorpelingen willen zijn, maar ook voor onze donateurs, voeren wij een streng beleid op het gebied van transparantie en verantwoording over onze gemaakte kosten en begroting. Zo weet de donateur bij ons zeker waar de donatie terechtgekomen is.

De founders van deze foundation werkten voordat ze Al-Wali Foundation oprichtten als begeleiders van een internationaal project van Hogeschool Inholland. Door het project maakten zij mee hoe schrijnend de kans op een toekomst met onderwijs was voor dorpskinderen die zij hielpen in de buurt van Kediri, Oost-Java. Ook zagen ze tijdens hun verblijf bij gastgezinnen dat de omgeving hun erg wist te inspireren en vormen. De founders van deze foundation voelden zich hierdoor geroepen om een verandering te brengen in de toekomst van deze dorpskinderen. Deze drive is diep verankerd gelegen in deze organisatie.